Dyra våre

Denne sida er ikkje ferdig utvikla.

Bjellands Lovli Løvetann

Kort informasjon

Dvergvedder blå zobel

93,5 poeng


WEBALBUM

Kort informasjon

Dvergvedder brun siameser
91 poeng


WEBALBUM

Liagardens Wanda

Floke's Medusa's Pack of Polara

Kort informasjon

Dvergvedder brun viltsiameser broka

Ikkje utstillingsbar


WEBALBUM hoppebilder
WEBALBUM portrett

Kort informasjon

Katt, svart og kvit

sterilisert hokatt


Vilhavin aka "Vila"

Copyright: Floke Kaninstall 2006-2009 - Design: Kristina Osland Lavik