Gamle bilete

Her er bilete teke frå 2004-2008 :)

Festningane

Under krigen bygde tyskarane festningar i Flokenes for å enkelt kunne hindre innløp til Førdefjorden eller skyte mot mål i Stavfjorden. I tillegg til festningane blei folk kasta ut frå husa sine, og det blei bygd elleve brakker på område. Det blei plassert 2961 miner i på fortet i Flokeneset, og alle var ikkje fjerna før i 1961. Nokre av kanonane som stod på festningane står no i Hegra festning i Trøndelag. I dag er det berre festningane som står att som minne etter krigen. Anna kvart år går 17 mai toget hit for å minne oss på at vi lev i eit fredleg land.

Fotograf: Kristina Osland Lavik

Copyright: Kristina Osland Lavik 2006-2009 - Design: Kristina Osland Lavik