Kaninstell

Fôring - Kjøp - Handtering - Avl og oppdrett - Buret


I menyen over til høgre kan du lese litt på informasjonssidene eg laga til når eg dreiv med oppdrettet. Desse blei hovudsakleg laga til for ei enkel hjelp til dei som kjøpte dyr av oss. Dette er det du burde vite når du anskaffar deg kanin, å vete om fôring, handtering og stell er ikkje alfaomega, men ei plikt. Ved spørsmål kan du kontakte meg på mail.

Wanda